کمترین: 
71.75
بیشترین: 
71.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
71.75
زمان: 
6/1 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 1 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 71.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 18:08","price":71.75}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398