کمترین: 
10450
بیشترین: 
10450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10450
زمان: 
6/1 15:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 10450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 15:30","price":10450}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398