کمترین: 
83
بیشترین: 
86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84
زمان: 
6/1 17:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 13:20","price":86},{"date":"1397/06/01 13:30","price":85},{"date":"1397/06/01 15:50","price":84},{"date":"1397/06/01 16:00","price":85},{"date":"1397/06/01 16:30","price":84},{"date":"1397/06/01 17:30","price":83},{"date":"1397/06/01 17:50","price":84}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398