کمترین: 
290000
بیشترین: 
291800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
290400
زمان: 
6/1 18:55
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 1 شهریور 1397
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 1 شهریور 1397 , 290400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 12:00","price":290200},{"date":"1397/06/01 12:05","price":290500},{"date":"1397/06/01 12:25","price":290800},{"date":"1397/06/01 12:55","price":291100},{"date":"1397/06/01 13:40","price":291200},{"date":"1397/06/01 13:45","price":291600},{"date":"1397/06/01 14:00","price":291500},{"date":"1397/06/01 14:25","price":291300},{"date":"1397/06/01 14:30","price":291200},{"date":"1397/06/01 14:40","price":291500},{"date":"1397/06/01 14:45","price":291100},{"date":"1397/06/01 14:50","price":291500},{"date":"1397/06/01 14:55","price":291700},{"date":"1397/06/01 15:05","price":291100},{"date":"1397/06/01 15:15","price":290900},{"date":"1397/06/01 15:30","price":291600},{"date":"1397/06/01 15:40","price":291800},{"date":"1397/06/01 16:05","price":291300},{"date":"1397/06/01 16:15","price":291000},{"date":"1397/06/01 16:40","price":290900},{"date":"1397/06/01 16:45","price":290700},{"date":"1397/06/01 17:00","price":290100},{"date":"1397/06/01 17:30","price":290700},{"date":"1397/06/01 17:40","price":290200},{"date":"1397/06/01 17:55","price":290000},{"date":"1397/06/01 18:00","price":290200},{"date":"1397/06/01 18:05","price":290300},{"date":"1397/06/01 18:55","price":290400}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398