کمترین: 
391850
بیشترین: 
394320
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
392550
زمان: 
6/1 18:55
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 1 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 1 شهریور 1397 , 392550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 12:00","price":392160},{"date":"1397/06/01 12:05","price":392620},{"date":"1397/06/01 12:25","price":393010},{"date":"1397/06/01 12:50","price":392930},{"date":"1397/06/01 12:55","price":393390},{"date":"1397/06/01 13:40","price":393780},{"date":"1397/06/01 13:45","price":394010},{"date":"1397/06/01 13:55","price":393930},{"date":"1397/06/01 14:00","price":393850},{"date":"1397/06/01 14:25","price":393700},{"date":"1397/06/01 14:30","price":393550},{"date":"1397/06/01 14:40","price":393850},{"date":"1397/06/01 14:45","price":393390},{"date":"1397/06/01 14:50","price":394010},{"date":"1397/06/01 14:55","price":394160},{"date":"1397/06/01 15:00","price":393930},{"date":"1397/06/01 15:05","price":393390},{"date":"1397/06/01 15:10","price":393240},{"date":"1397/06/01 15:15","price":393080},{"date":"1397/06/01 15:30","price":394010},{"date":"1397/06/01 15:40","price":394320},{"date":"1397/06/01 16:05","price":393700},{"date":"1397/06/01 16:15","price":393240},{"date":"1397/06/01 16:40","price":393080},{"date":"1397/06/01 16:45","price":392780},{"date":"1397/06/01 16:50","price":393010},{"date":"1397/06/01 16:55","price":392780},{"date":"1397/06/01 17:00","price":392010},{"date":"1397/06/01 17:30","price":392780},{"date":"1397/06/01 17:40","price":392160},{"date":"1397/06/01 17:55","price":391850},{"date":"1397/06/01 18:00","price":392160},{"date":"1397/06/01 18:05","price":392310},{"date":"1397/06/01 18:55","price":392550}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398