کمترین: 
293890
بیشترین: 
295740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
294410
زمان: 
6/1 18:55
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 1 شهریور 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 1 شهریور 1397 , 294410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 12:00","price":294120},{"date":"1397/06/01 12:05","price":294470},{"date":"1397/06/01 12:25","price":294760},{"date":"1397/06/01 12:50","price":294700},{"date":"1397/06/01 12:55","price":295050},{"date":"1397/06/01 13:40","price":295340},{"date":"1397/06/01 13:45","price":295510},{"date":"1397/06/01 13:55","price":295450},{"date":"1397/06/01 14:00","price":295390},{"date":"1397/06/01 14:25","price":295280},{"date":"1397/06/01 14:30","price":295160},{"date":"1397/06/01 14:40","price":295390},{"date":"1397/06/01 14:45","price":295050},{"date":"1397/06/01 14:50","price":295510},{"date":"1397/06/01 14:55","price":295620},{"date":"1397/06/01 15:00","price":295450},{"date":"1397/06/01 15:05","price":295050},{"date":"1397/06/01 15:10","price":294930},{"date":"1397/06/01 15:15","price":294820},{"date":"1397/06/01 15:30","price":295510},{"date":"1397/06/01 15:40","price":295740},{"date":"1397/06/01 16:05","price":295280},{"date":"1397/06/01 16:15","price":294930},{"date":"1397/06/01 16:40","price":294820},{"date":"1397/06/01 16:45","price":294590},{"date":"1397/06/01 16:50","price":294760},{"date":"1397/06/01 16:55","price":294590},{"date":"1397/06/01 17:00","price":294010},{"date":"1397/06/01 17:30","price":294590},{"date":"1397/06/01 17:40","price":294120},{"date":"1397/06/01 17:55","price":293890},{"date":"1397/06/01 18:00","price":294120},{"date":"1397/06/01 18:05","price":294240},{"date":"1397/06/01 18:55","price":294410}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398