کمترین: 
316
بیشترین: 
324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
319
زمان: 
6/1 21:10
قیمت بات تایلند امروز 1 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 319 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 11:50","price":324},{"date":"1397/06/01 12:00","price":323},{"date":"1397/06/01 12:10","price":322},{"date":"1397/06/01 12:30","price":324},{"date":"1397/06/01 12:50","price":323},{"date":"1397/06/01 13:00","price":322},{"date":"1397/06/01 13:10","price":323},{"date":"1397/06/01 13:20","price":324},{"date":"1397/06/01 14:20","price":323},{"date":"1397/06/01 14:30","price":322},{"date":"1397/06/01 15:00","price":321},{"date":"1397/06/01 15:50","price":320},{"date":"1397/06/01 16:10","price":321},{"date":"1397/06/01 16:20","price":320},{"date":"1397/06/01 16:50","price":319},{"date":"1397/06/01 17:00","price":317},{"date":"1397/06/01 17:30","price":316},{"date":"1397/06/01 17:50","price":318},{"date":"1397/06/01 18:10","price":319},{"date":"1397/06/01 18:20","price":320},{"date":"1397/06/01 18:30","price":319},{"date":"1397/06/01 18:50","price":318},{"date":"1397/06/01 19:00","price":319},{"date":"1397/06/01 19:20","price":320},{"date":"1397/06/01 19:30","price":319},{"date":"1397/06/01 19:50","price":318},{"date":"1397/06/01 20:20","price":319},{"date":"1397/06/01 20:50","price":320},{"date":"1397/06/01 21:10","price":319}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398