کمترین: 
1764000
بیشترین: 
1774000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1764000
زمان: 
6/1 13:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1764000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 11:42","price":1774000},{"date":"1397/06/01 13:36","price":1764000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399