کمترین: 
1760000
بیشترین: 
1770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1760000
زمان: 
6/1 13:36
قیمت نیم سکه امروز 1 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1760000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 11:42","price":1770000},{"date":"1397/06/01 13:36","price":1760000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398