کمترین: 
148
بیشترین: 
151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149
زمان: 
6/1 17:50
قیمت روپیه هند امروز 1 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:50","price":150},{"date":"1397/06/01 11:00","price":151},{"date":"1397/06/01 11:20","price":150},{"date":"1397/06/01 11:30","price":151},{"date":"1397/06/01 12:10","price":150},{"date":"1397/06/01 12:30","price":151},{"date":"1397/06/01 14:30","price":150},{"date":"1397/06/01 15:50","price":149},{"date":"1397/06/01 16:00","price":150},{"date":"1397/06/01 16:30","price":149},{"date":"1397/06/01 17:00","price":148},{"date":"1397/06/01 17:50","price":149}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398