کمترین: 
20
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
6/1 18:50
قیمت درام ارمنستان امروز 1 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":20},{"date":"1397/06/01 17:50","price":21},{"date":"1397/06/01 18:50","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398