کمترین: 
152
بیشترین: 
155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
153
زمان: 
6/1 19:30
قیمت روبل روسیه امروز 1 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":155},{"date":"1397/06/01 12:00","price":154},{"date":"1397/06/01 14:30","price":153},{"date":"1397/06/01 15:00","price":152},{"date":"1397/06/01 15:10","price":154},{"date":"1397/06/01 15:50","price":155},{"date":"1397/06/01 16:20","price":154},{"date":"1397/06/01 16:30","price":155},{"date":"1397/06/01 16:50","price":154},{"date":"1397/06/01 17:00","price":153},{"date":"1397/06/01 17:50","price":154},{"date":"1397/06/01 19:00","price":153},{"date":"1397/06/01 19:20","price":154},{"date":"1397/06/01 19:30","price":153}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398