کمترین: 
8.5
بیشترین: 
8.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.6
زمان: 
6/1 17:50
قیمت دینار عراق امروز 1 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 8.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":8.7},{"date":"1397/06/01 15:00","price":8.6},{"date":"1397/06/01 17:00","price":8.5},{"date":"1397/06/01 17:50","price":8.6}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398