کمترین: 
143
بیشترین: 
147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145
زمان: 
6/1 20:30
قیمت افغانی امروز 1 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":146},{"date":"1397/06/01 13:20","price":147},{"date":"1397/06/01 13:50","price":146},{"date":"1397/06/01 14:10","price":147},{"date":"1397/06/01 14:20","price":146},{"date":"1397/06/01 15:00","price":145},{"date":"1397/06/01 15:10","price":146},{"date":"1397/06/01 15:20","price":145},{"date":"1397/06/01 17:00","price":144},{"date":"1397/06/01 17:20","price":143},{"date":"1397/06/01 17:50","price":144},{"date":"1397/06/01 18:20","price":145},{"date":"1397/06/01 18:30","price":144},{"date":"1397/06/01 19:10","price":145},{"date":"1397/06/01 19:50","price":144},{"date":"1397/06/01 20:30","price":145}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398