کمترین: 
7565
بیشترین: 
7764
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7611
زمان: 
6/1 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 1 شهریور 1397 , 7611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":7717},{"date":"1397/06/01 10:30","price":7720},{"date":"1397/06/01 11:00","price":7721},{"date":"1397/06/01 11:10","price":7726},{"date":"1397/06/01 11:20","price":7724},{"date":"1397/06/01 11:50","price":7761},{"date":"1397/06/01 12:00","price":7741},{"date":"1397/06/01 12:10","price":7714},{"date":"1397/06/01 12:20","price":7718},{"date":"1397/06/01 12:30","price":7745},{"date":"1397/06/01 12:50","price":7727},{"date":"1397/06/01 13:00","price":7717},{"date":"1397/06/01 13:10","price":7737},{"date":"1397/06/01 13:20","price":7764},{"date":"1397/06/01 13:30","price":7762},{"date":"1397/06/01 13:50","price":7754},{"date":"1397/06/01 14:00","price":7762},{"date":"1397/06/01 14:10","price":7751},{"date":"1397/06/01 14:20","price":7736},{"date":"1397/06/01 14:30","price":7717},{"date":"1397/06/01 14:50","price":7705},{"date":"1397/06/01 15:00","price":7683},{"date":"1397/06/01 15:10","price":7695},{"date":"1397/06/01 15:20","price":7685},{"date":"1397/06/01 15:30","price":7680},{"date":"1397/06/01 15:50","price":7663},{"date":"1397/06/01 16:00","price":7675},{"date":"1397/06/01 16:10","price":7690},{"date":"1397/06/01 16:20","price":7672},{"date":"1397/06/01 16:30","price":7661},{"date":"1397/06/01 16:50","price":7641},{"date":"1397/06/01 17:00","price":7593},{"date":"1397/06/01 17:20","price":7579},{"date":"1397/06/01 17:30","price":7565},{"date":"1397/06/01 17:50","price":7599},{"date":"1397/06/01 18:00","price":7600},{"date":"1397/06/01 18:10","price":7608},{"date":"1397/06/01 18:20","price":7627},{"date":"1397/06/01 18:30","price":7609},{"date":"1397/06/01 18:50","price":7601},{"date":"1397/06/01 19:00","price":7602},{"date":"1397/06/01 19:10","price":7612},{"date":"1397/06/01 19:20","price":7629},{"date":"1397/06/01 19:30","price":7619},{"date":"1397/06/01 19:50","price":7607},{"date":"1397/06/01 20:00","price":7604},{"date":"1397/06/01 20:10","price":7601},{"date":"1397/06/01 20:20","price":7622},{"date":"1397/06/01 20:30","price":7618},{"date":"1397/06/01 20:50","price":7623},{"date":"1397/06/01 21:00","price":7621},{"date":"1397/06/01 21:10","price":7612},{"date":"1397/06/01 21:20","price":7611}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398