کمترین: 
12801.3
بیشترین: 
12801.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12801.3
زمان: 
6/1 09:20
قیمت بات تایلند امروز 1 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 12801.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":12801.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398