کمترین: 
1023.4
بیشترین: 
1023.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023.4
زمان: 
6/1 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1023.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":1023.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398