کمترین: 
3062.8
بیشترین: 
3062.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3062.8
زمان: 
6/1 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 شهریور 1397 , 3062.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":3062.8}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398