کمترین: 
3430.3
بیشترین: 
3430.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3430.3
زمان: 
6/1 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 1 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 3430.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":3430.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398