کمترین: 
352.9
بیشترین: 
352.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.9
زمان: 
6/1 09:20
قیمت دینار عراق امروز 1 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 352.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":352.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398