کمترین: 
13864.7
بیشترین: 
13864.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13864.7
زمان: 
6/1 09:20
قیمت دینار کویت امروز 1 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 13864.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":13864.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398