کمترین: 
501.5
بیشترین: 
501.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501.5
زمان: 
6/1 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 1 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 501.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":501.5}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398