کمترین: 
462
بیشترین: 
462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
462
زمان: 
6/1 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 1 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 462 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":462}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398