کمترین: 
4264.6
بیشترین: 
4264.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4264.6
زمان: 
6/1 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 1 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 4264.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":4264.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398