کمترین: 
3790.8
بیشترین: 
3790.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3790.8
زمان: 
6/1 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 1 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 3790.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":3790.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398