کمترین: 
611.2
بیشترین: 
611.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.2
زمان: 
6/1 09:20
قیمت یوان چین امروز 1 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 611.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":611.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398