کمترین: 
695.3
بیشترین: 
695.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
695.3
زمان: 
6/1 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 1 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 695.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":695.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398