کمترین: 
5404.3
بیشترین: 
5404.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5404.3
زمان: 
6/1 09:20
قیمت پوند امروز 1 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 5404.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":5404.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398