کمترین: 
4852.5
بیشترین: 
4852.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4852.5
زمان: 
6/1 09:20
قیمت یورو امروز 1 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 شهریور 1397 , 4852.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 09:20","price":4852.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398