کمترین: 
6336.1
بیشترین: 
6455.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6455.8
زمان: 
6/1 23:00
قیمت بیت کوین امروز 1 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 6455.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 02:00","price":6336.1},{"date":"1397/06/01 05:00","price":6360},{"date":"1397/06/01 08:00","price":6395.6},{"date":"1397/06/01 11:00","price":6429.7},{"date":"1397/06/01 14:00","price":6431.2},{"date":"1397/06/01 17:00","price":6415.7},{"date":"1397/06/01 20:00","price":6438.4},{"date":"1397/06/01 23:00","price":6455.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398