کمترین: 
1191.15
بیشترین: 
1195.82
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1191.39
زمان: 
6/1 11:00
قیمت اونس طلا امروز 1 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1191.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 02:00","price":1195.82},{"date":"1397/06/01 02:30","price":1195.55},{"date":"1397/06/01 05:00","price":1195.65},{"date":"1397/06/01 05:30","price":1193.60},{"date":"1397/06/01 08:00","price":1191.80},{"date":"1397/06/01 08:30","price":1191.15},{"date":"1397/06/01 11:00","price":1191.39}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398