کمترین: 
8.6
بیشترین: 
8.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.6
زمان: 
5/31 21:20
قیمت دینار عراق امروز 31 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 8.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 17:20","price":8.6},{"date":"1397/05/31 17:30","price":8.7},{"date":"1397/05/31 19:30","price":8.6},{"date":"1397/05/31 19:50","price":8.7},{"date":"1397/05/31 21:20","price":8.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398