کمترین: 
3865000
بیشترین: 
3888000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3865000
زمان: 
5/31 20:36
قیمت سکه امامی امروز 31 مرداد 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 3865000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 17:00","price":3885000},{"date":"1397/05/31 17:12","price":3888000},{"date":"1397/05/31 17:36","price":3885000},{"date":"1397/05/31 17:54","price":3883000},{"date":"1397/05/31 18:06","price":3885000},{"date":"1397/05/31 18:12","price":3888000},{"date":"1397/05/31 18:24","price":3880000},{"date":"1397/05/31 18:36","price":3886000},{"date":"1397/05/31 18:42","price":3880000},{"date":"1397/05/31 19:00","price":3879000},{"date":"1397/05/31 19:06","price":3878000},{"date":"1397/05/31 19:12","price":3875000},{"date":"1397/05/31 19:18","price":3869000},{"date":"1397/05/31 19:54","price":3868000},{"date":"1397/05/31 20:06","price":3869000},{"date":"1397/05/31 20:24","price":3867000},{"date":"1397/05/31 20:36","price":3865000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398