کمترین: 
322
بیشترین: 
324
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
322
زمان: 
5/31 20:20
قیمت بات تایلند امروز 31 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 31 مرداد 1397 , 322 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 12:30","price":322},{"date":"1397/05/31 13:30","price":323},{"date":"1397/05/31 13:50","price":322},{"date":"1397/05/31 14:00","price":323},{"date":"1397/05/31 14:10","price":322},{"date":"1397/05/31 14:50","price":323},{"date":"1397/05/31 15:00","price":322},{"date":"1397/05/31 16:00","price":323},{"date":"1397/05/31 17:20","price":322},{"date":"1397/05/31 17:50","price":323},{"date":"1397/05/31 18:30","price":324},{"date":"1397/05/31 19:00","price":323},{"date":"1397/05/31 19:30","price":322},{"date":"1397/05/31 19:50","price":323},{"date":"1397/05/31 20:00","price":322},{"date":"1397/05/31 20:10","price":323},{"date":"1397/05/31 20:20","price":322}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398