کمترین: 
154
بیشترین: 
157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
154
زمان: 
5/31 21:00
قیمت روبل روسیه امروز 31 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 154 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":157},{"date":"1397/05/31 11:50","price":156},{"date":"1397/05/31 15:50","price":155},{"date":"1397/05/31 18:20","price":156},{"date":"1397/05/31 19:00","price":155},{"date":"1397/05/31 21:00","price":154}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398