کمترین: 
1160
بیشترین: 
1169
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1163
زمان: 
5/31 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 31 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1163 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1161},{"date":"1397/05/31 10:30","price":1160},{"date":"1397/05/31 10:50","price":1161},{"date":"1397/05/31 11:10","price":1162},{"date":"1397/05/31 11:20","price":1161},{"date":"1397/05/31 11:50","price":1162},{"date":"1397/05/31 12:00","price":1160},{"date":"1397/05/31 12:10","price":1161},{"date":"1397/05/31 13:10","price":1162},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1164},{"date":"1397/05/31 13:50","price":1165},{"date":"1397/05/31 14:10","price":1164},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1166},{"date":"1397/05/31 15:10","price":1165},{"date":"1397/05/31 15:20","price":1166},{"date":"1397/05/31 16:00","price":1167},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1166},{"date":"1397/05/31 16:20","price":1165},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1166},{"date":"1397/05/31 17:30","price":1165},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1167},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1169},{"date":"1397/05/31 18:10","price":1167},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1168},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1165},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1163},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1162},{"date":"1397/05/31 19:50","price":1163},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1164},{"date":"1397/05/31 20:30","price":1163}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398