کمترین: 
7753
بیشترین: 
7786
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7753
زمان: 
5/31 21:00
قیمت دلار استرالیا امروز 31 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 31 مرداد 1397 , 7753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":7769},{"date":"1397/05/31 10:50","price":7771},{"date":"1397/05/31 11:00","price":7770},{"date":"1397/05/31 11:10","price":7765},{"date":"1397/05/31 11:20","price":7768},{"date":"1397/05/31 11:50","price":7767},{"date":"1397/05/31 12:00","price":7770},{"date":"1397/05/31 12:10","price":7764},{"date":"1397/05/31 12:20","price":7768},{"date":"1397/05/31 12:30","price":7769},{"date":"1397/05/31 12:50","price":7760},{"date":"1397/05/31 13:20","price":7761},{"date":"1397/05/31 13:30","price":7784},{"date":"1397/05/31 13:50","price":7778},{"date":"1397/05/31 14:00","price":7777},{"date":"1397/05/31 14:10","price":7776},{"date":"1397/05/31 14:20","price":7777},{"date":"1397/05/31 14:30","price":7773},{"date":"1397/05/31 14:50","price":7774},{"date":"1397/05/31 15:10","price":7778},{"date":"1397/05/31 15:20","price":7779},{"date":"1397/05/31 15:50","price":7780},{"date":"1397/05/31 16:00","price":7777},{"date":"1397/05/31 16:10","price":7773},{"date":"1397/05/31 16:20","price":7775},{"date":"1397/05/31 16:30","price":7769},{"date":"1397/05/31 16:50","price":7774},{"date":"1397/05/31 17:00","price":7768},{"date":"1397/05/31 17:20","price":7762},{"date":"1397/05/31 17:30","price":7760},{"date":"1397/05/31 17:50","price":7765},{"date":"1397/05/31 18:00","price":7774},{"date":"1397/05/31 18:10","price":7771},{"date":"1397/05/31 18:20","price":7781},{"date":"1397/05/31 18:30","price":7782},{"date":"1397/05/31 18:50","price":7786},{"date":"1397/05/31 19:00","price":7771},{"date":"1397/05/31 19:10","price":7767},{"date":"1397/05/31 19:20","price":7763},{"date":"1397/05/31 19:30","price":7753},{"date":"1397/05/31 19:50","price":7757},{"date":"1397/05/31 20:10","price":7758},{"date":"1397/05/31 20:30","price":7757},{"date":"1397/05/31 20:50","price":7754},{"date":"1397/05/31 21:00","price":7753}
بروزرسانی در تاریخ 17 آذر 1398