کمترین: 
394160
بیشترین: 
394930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
394160
زمان: 
5/31 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 31 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 31 مرداد 1397 , 394160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:10","price":394470},{"date":"1397/05/31 17:45","price":394930},{"date":"1397/05/31 18:50","price":394780},{"date":"1397/05/31 20:00","price":394160}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398