کمترین: 
295620
بیشترین: 
296200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
295620
زمان: 
5/31 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 31 مرداد 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 31 مرداد 1397 , 295620 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:10","price":295860},{"date":"1397/05/31 17:45","price":296200},{"date":"1397/05/31 18:50","price":296090},{"date":"1397/05/31 20:00","price":295620}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398