کمترین: 
277.7
بیشترین: 
290.36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
277.7
زمان: 
5/31 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 31 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 277.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 02:00","price":279.85},{"date":"1397/05/31 05:00","price":279.3},{"date":"1397/05/31 08:00","price":290.36},{"date":"1397/05/31 11:00","price":284.88},{"date":"1397/05/31 14:00","price":284},{"date":"1397/05/31 17:00","price":285},{"date":"1397/05/31 20:00","price":283.97},{"date":"1397/05/31 23:00","price":277.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398