کمترین: 
6439.1
بیشترین: 
6717.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6439.1
زمان: 
5/31 23:00
قیمت بیت کوین امروز 31 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 31 مرداد 1397 , 6439.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 02:00","price":6458},{"date":"1397/05/31 05:00","price":6462.3},{"date":"1397/05/31 08:00","price":6717.3},{"date":"1397/05/31 11:00","price":6687.3},{"date":"1397/05/31 14:00","price":6672.8},{"date":"1397/05/31 17:00","price":6650.6},{"date":"1397/05/31 20:00","price":6653.1},{"date":"1397/05/31 23:00","price":6439.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398