کمترین: 
1194.73
بیشترین: 
1197.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195.41
زمان: 
5/31 08:30
قیمت اونس طلا امروز 31 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1195.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 02:00","price":1194.73},{"date":"1397/05/31 02:30","price":1196.18},{"date":"1397/05/31 05:00","price":1195.62},{"date":"1397/05/31 05:30","price":1197.72},{"date":"1397/05/31 08:00","price":1195.30},{"date":"1397/05/31 08:30","price":1195.41}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399