کمترین: 
18.49
بیشترین: 
18.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18.49
زمان: 
5/30 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 30 مرداد 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 18.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 18:08","price":18.49}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398