کمترین: 
136910
بیشترین: 
136910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
136910.0
زمان: 
5/30 13:40
قیمت شاخص بورس امروز 30 مرداد 1397
قیمت شاخص بورسدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 136910.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 13:40","price":136910.0}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398