کمترین: 
3431000
بیشترین: 
3451000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3451000
زمان: 
5/30 12:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 30 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 3451000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 12:18","price":3431000},{"date":"1397/05/30 12:24","price":3451000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398