کمترین: 
1764000
بیشترین: 
1794000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1784000
زمان: 
5/30 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 30 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1784000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 12:12","price":1764000},{"date":"1397/05/30 13:12","price":1774000},{"date":"1397/05/30 13:18","price":1784000},{"date":"1397/05/30 13:36","price":1794000},{"date":"1397/05/30 17:18","price":1784000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398