کمترین: 
1760000
بیشترین: 
1790000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780000
زمان: 
5/30 17:18
قیمت نیم سکه امروز 30 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1780000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 12:12","price":1760000},{"date":"1397/05/30 13:12","price":1770000},{"date":"1397/05/30 13:18","price":1780000},{"date":"1397/05/30 13:36","price":1790000},{"date":"1397/05/30 17:18","price":1780000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398