کمترین: 
3416000
بیشترین: 
3456000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3456000
زمان: 
5/30 12:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 30 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 30 مرداد 1397 , 3456000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 12:06","price":3416000},{"date":"1397/05/30 12:18","price":3436000},{"date":"1397/05/30 12:24","price":3456000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398