کمترین: 
900000
بیشترین: 
920000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
900000
زمان: 
5/30 17:24
قیمت ربع سکه امروز 30 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 900000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 12:06","price":900000},{"date":"1397/05/30 12:12","price":910000},{"date":"1397/05/30 13:36","price":920000},{"date":"1397/05/30 17:18","price":910000},{"date":"1397/05/30 17:24","price":900000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398