کمترین: 
8.6
بیشترین: 
8.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.7
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دینار عراق امروز 30 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 8.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 11:50","price":8.6},{"date":"1397/05/30 12:10","price":8.7},{"date":"1397/05/30 13:20","price":8.8},{"date":"1397/05/30 13:50","price":8.7},{"date":"1397/05/30 18:00","price":8.6},{"date":"1397/05/30 18:50","price":8.7},{"date":"1397/05/30 21:00","price":8.8},{"date":"1397/05/30 21:10","price":8.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398